Silje forteller om Motivasjonskollektivet

Joachim forteller om Motivasjonskollektivet

Dimitri forteller om Motivasjonskollektivet

Jens Forteller om Motivasjonskollektivet

Silje og Jens møter ledelsen ved Motivasjonskollektivet

Jeg ble sparket og slått

DAGLIG LEDER: Bjørn Skotaam ved Motivasjonskollektivet. Foto: KRISTER SØRBØ

En kvinne fra Stavanger var under omsorgen til Motivasjonkollektivet, hun fikk en slik dårlig behandling at hun ble tilkjent 100 000 kroner i erstatning. VG har omtalt at 21 barnevernsbarn fra 1990-tallet som har søkt erstatning etter å ha blitt utsatt for, eller truet med disiplineringsturer – Opphold på Mitivajonskollektivet beskrives med: fryktregimer med avstraffelser, tvang og isolasjon.
Les mer her.

Barnevernsinstitusjon bruker isolat og tvang