IMG_0318.JPGDersom du ser for deg at du senker et borehode 1000 meter ned til havbunnen, for å så bore 260 meter gjennom bunnmudder før en fortsetter boringen i fast grunn til en kommer til 2600 meter, altså omtrent 3600 meter fra havoverflaten. Da tenker du kanskje at du slipper å forholde deg til bakterier. Men i følge Forskning.no så har en funnet bakterer som lever flere kilometer inn i jordskorpen. Noe av formålet med dette prosjektet er å finne grensene for liv på jorden. Det kan hende at en kan finne levende organismer enda lenger inn i jordskorpen, tidligere har forskere funnet ut at bakterier kan leve i opptil 122 grader Celcius. Det er mulig at det er temperatur som avgjør grensene for liv inn i jordskorpen.

Det er er usikkert på hvordan disse mikroorganismene blir transport i jordskorpen, men det finnes hypoteser om at det finnes «hemmelige» transportkanaler i jordskorpen, som gjør at mikroorganismer bevege seg fra overflaten til langt inn i jordskorpen. Noen mener at mikroorganismer kan ha mye å si for det totale klimaregnskapet på jorden, og mener dette må undersøkes nærmere.