A cognitive scientist has suggested rubbers be banned from classrooms.

Kilde: Are erasers in school ‘instruments of the devil’? – BBC News

K[/dripcap]an det være slik at viskelæret lærer oss at det er en skam å gjøre feil, og skape en kultur for å fjerne alt som ikke er perfekt?