Statoil si generalforsamling har sagt ja til milliardutbytte til Statoil sine aksjonærar. Dette trass i protestar både frå tilsette og Greenpeace.

Kildekode: Svært skuffa over ja til milliardutbytte