Washington DC (NRK): Det var den republikanske presidentkandidaten Rand Paul som til sjuende og sist benyttet seg av et prosedyreknep for å hindre at loven som skulle erstatte Bush-regjeringens «Patriot Act» ble vedtatt i natt. Han talte i ti timer i strekk.

Kilde: Stanset ny overvåkningslov ved å snakke – og snakke – og snakke