Om fusjonsenergi blir verkelegheit, vil me få ein revolusjon verda aldri har sett makan til.

Kilde: Amerikanske forskarar eit steg nærmare fusjonsenergi – NRK Viten – Nyheter innen vitenskap og forskning